FAQ

io.js là gì?

io.js là 1 nền tảng JavaScript được xây dựng dựa trên Chrome's V8 runtime. Dự án này đã bắt đầu như là 1 phiên bản fork của Joyent's Node.js™ và được tương thích với hệ thống npm.

Tại sao?

Mục đích của io.js là cung cấp nhanh hơn và dễ dự đoán hơn phiên bản phát hành. Phiên bản hiện tại sử dụng phiên bản mới nhất của ngôn ngữ, API và hiệu xuất được cải thiện với V8 đồng thời cũng cập nhật libuv và các bộ thư viện cơ bản khác.

Project sẽ được tiếp tục phát triển dưới 1 "mô hình quản lý mở" thay vì được quản lý bởi 1 công ty.

Đánh dấu các phiên bản

io.js đã chuyển sang sử dụng Semver và những thay đổi giữa Node.js™ 0.10 và io.js 1.0.0 là đủ lớn để việc nâng 1 phiên bản chính là hợp lý.Với cách đánh dấu phiên bản này, iojs có cùng phương pháp với cách NPM sử dụng.

Làm cách nào để tôi đóng góp ?

Tất cả mọi người đều có thể giúp io.js bằng cách tuân thủ theo quy tắc ứng xử, và những contributions, releases, và contributorship đều dưới sự thông qua của 1 mô hình quản lý mở.

Để bắt đầu, hãy xem những thảo luận mở trên GitHub , chúng tôi sẽ rất cảm kích khi nhận được những phản hồi của bạn. Tham gia thảo luận sẽ là cách tốt nhất để bạn biết nơi bạn có thể đóng góp. Nếu như có điều gì đó mà bạn có thể thấy mình đảm nhận được, hãy tạo 1 pull request.

Ngoài ra, sử dụng Nodebug.me là cách tốt để giúp phân loại các issues trong backlog.

Các cuộc thảo luận được diễn ra ở đâu?

Có 1 kênh #io.js trên Freenode IRC. Chúng tôi giữ các bản logs của kênh ở đây.

Quản lý mã nguồn mở là gì?

Quản lý mã nguồn mở là việc ủng hộ ứng dụng các triết lý mã nguồn mở và phong trào nội dung mở để cho phép bất cứ ai quan tâm đều có thể tham gia đóng góp tạo sản phẩm cuối cùng như với tài liệu wiki. Các quy tắc được áp dụng cho tất cả mọi người tham gia,các quyết định được đưa ra bằng cách thu thập các ý kiến của nhiều người. [source]