FAQ

Hva er io.js?

io.js er en JavaScript-plattform bygget på Chromes V8-kjøremiljø. Prosjektet begynte som en fork av Joyents Node.js™ og er kompatibel med npm's økosystem.

Hvorfor?

io.js ønsker å tilby raskere og mer forutsigbare lanseringer. For øyeblikket inkluderes de nyeste språk-, API-, og ytelsesforbedringene til V8, samtidig som libuv og andre grunnbiblioteker blir oppdatert.

Dette prosjektet ønsker å fortsette utviklingen av io.js under en åpen styringsmodell, i motsetning til å bli forvaltet av et selskap.

Hvorfor gikk dere bort fra Node.js sitt system for versjonsnummer?

io.js har adoptert Semver, og endringene mellom Node.js™ 0.10 og io.js 1.0.0 var signifikante nok til å rettferdiggjøre en ny hovedversjon. Ved å bytte til Semver bruker io.js det samme systemet for versjonsnumre som storparten av de andre modulene i npm.

Hvordan kan jeg bidra?

Alle kan hjelpe til! io.js tar i bruk følgende retningslinjer for oppførsel. Bidragsytere, lanseringer og eierskap er underlagt en åpen styringsmodell.

For å komme i gang finnes det flere åpne diskusjoner på GitHub hvor vi gjerne tar i mot dine tilbakemeldinger. Det å involvere seg i diskusjoner er en god måte å finne ut av hvordan du kan bidra videre. Lag gjerne en pull request om det er noe du føler du kan ta tak i.

I tillegg er det å bruke http://nodebug.me/ en ypperlig måte å hjelpe til med å bestemme prioritering av problemer i produktkøen.

Hvor tar diskusjoner plass?

I tillegg til den offisielle #io.js-kanalen på Freenode finnes det en norsk Gitter-kanal. Førstnevnte føres det logger av, som du kan finne her.

Hva innebærer en åpen styringsmodell?

En åpen styringsmodell viderefører filosofiene bak bevegelsene for åpen kildekode og åpent innehold. Dette lar så mange som mulig bidra til sluttproduktet, som med et wiki-dokument. Lovgivningen er demokratisk åpnet, for å ta i bruk den kollektive visdommen for å styrke beslutningsprosessen, samt demokratiet i seg selv.

Kilde (engelsk): https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_governance